Калькуляторы

Код Артикул Наименование Цена Станд. Купить
11559 US-21
Калькулятор инжен. Uniel US-21 10+2-разр. 2-хстр. 162*84мм Калькулятор инжен. Uniel US-21 10+2-разр. 2-хстр. 162*84мм
405,00 руб. 40/80
41637 US-23
Калькулятор инжен. Uniel US-23 10+2-разр. 2-хстр. Калькулятор инжен. Uniel US-23 10+2-разр. 2-хстр.
405,00 руб. 20/40
15980 UK-07K
Калькулятор карм. Uniel UK-07 8-разр. 88*58мм Калькулятор карм. Uniel UK-07 8-разр. 88*58мм
164,00 руб. 50/200
41631 UK-08H
Калькулятор карм. Uniel UK-08H 8-разр. 104*62,8мм серый Калькулятор карм. Uniel UK-08H 8-разр. 104*62,8мм серый
202,00 руб. 50/200
11536 UK-10K
Калькулятор карм. Uniel UK-10K 8-разр. 94*62мм черн. Калькулятор карм. Uniel UK-10K 8-разр. 94*62мм черн.
176,00 руб. 50/200
42917 UK-12O
Калькулятор карм. Uniel UK-12O 8-разр. 102*60мм оранжевый Калькулятор карм. Uniel UK-12O 8-разр. 102*60мм оранжевый
186,00 руб. 10
13933 UK-27K
Калькулятор карм. Uniel UK-27 8-разр. 92*65мм Калькулятор карм. Uniel UK-27 8-разр. 92*65мм
196,00 руб. 50/200
12616 UK-29
Калькулятор карм. Uniel UK-29 8-разр. 117*73мм Калькулятор карм. Uniel UK-29 8-разр. 117*73мм
176,00 руб. 50/200
11564 UK-37B
Калькулятор карм. Uniel UK-37B 8-разр. 58*91мм синий метал Калькулятор карм. Uniel UK-37B 8-разр. 58*91мм синий метал
207,00 руб. 50/200
42918 UL-13B
Калькулятор карм. Uniel UL-13B 10-разр. темно-синий Калькулятор карм. Uniel UL-13B 10-разр. темно-синий
207,00 руб. 10
40265 UL-15K
Калькулятор карм. Uniel UL-15K 10-разр. 117*74мм черн. Калькулятор карм. Uniel UL-15K 10-разр. 117*74мм черн.
253,00 руб. 10
41632 UM-17K
Калькулятор карм. Uniel UM-17K 12-разр. 102*60мм черн. Калькулятор карм. Uniel UM-17K 12-разр. 102*60мм черн.
255,00 руб. 50/200
08870 250117
Калькулятор наст. Staff STF-1110 дв.пит. 140х105мм метал. Калькулятор наст. Staff STF-1110 дв.пит. 140х105мм метал.
420,00 руб. 40
38734 250134
Калькулятор наст. Staff STF-1210 10-разр. дв.пит. 140*105мм Калькулятор наст. Staff STF-1210 10-разр. дв.пит. 140*105мм
378,00 руб. 20
38735 250305
Калькулятор наст. Staff STF-555White дв.пит. 205*154мм Калькулятор наст. Staff STF-555White дв.пит. 205*154мм
807,00 руб. 10
01703 250189
Калькулятор наст. Staff STF-7212 дв.пит. 150х100мм метал. Калькулятор наст. Staff STF-7212 дв.пит. 150х100мм метал.
523,00 руб. 40
01705 250147
Калькулятор наст. Staff STF-8008 дв.пит. 113*87мм Калькулятор наст. Staff STF-8008 дв.пит. 113*87мм
258,00 руб. 20
01709 250149
Калькулятор наст. Staff STF-888-12 дв.пит. 200*150мм Калькулятор наст. Staff STF-888-12 дв.пит. 200*150мм
626,00 руб. 10/40
01711 250182
Калькулятор наст. Staff STF-888-14 дв.пит. 200х150мм Калькулятор наст. Staff STF-888-14 дв.пит. 200х150мм
652,00 руб. 10/40
01712 250183
Калькулятор наст. Staff STF-888-16 дв.пит. 200х150мм Калькулятор наст. Staff STF-888-16 дв.пит. 200х150мм
684,00 руб. 10/40
14783 UB-15K
Калькулятор наст. Uniel UB-15K 8-разр. 145*105мм Калькулятор наст. Uniel UB-15K 8-разр. 145*105мм
406,00 руб. 20/40
39334 UB-20
Калькулятор наст. Uniel UB-20 8-разр. 131*100*27 мм Калькулятор наст. Uniel UB-20 8-разр. 131*100*27 мм
321,00 руб. 20/40
41634 UC-301
Калькулятор наст. Uniel UC-301 10-разр. 135*100мм Калькулятор наст. Uniel UC-301 10-разр. 135*100мм
407,00 руб. 20/40
41633 UD-13
Калькулятор наст. Uniel UD-13 12-разр. 178*140мм Калькулятор наст. Uniel UD-13 12-разр. 178*140мм
515,00 руб. 20/40
11896 UD-14
Калькулятор наст. Uniel UD-14 12-разр. 110*132мм Калькулятор наст. Uniel UD-14 12-разр. 110*132мм
365,00 руб. 20/40
37282 UD-151К
Калькулятор наст. Uniel UD-151К 12-разр. 150*100мм черный Калькулятор наст. Uniel UD-151К 12-разр. 150*100мм черный
376,00 руб. 20/40
38432 UD-15W
Калькулятор наст. Uniel UD-15W 12-разр. 146*105мм белый Калькулятор наст. Uniel UD-15W 12-разр. 146*105мм белый
356,00 руб. 20/40
11897 UD-22
Калькулятор наст. Uniel UD-22 12-разр. 193*144мм Калькулятор наст. Uniel UD-22 12-разр. 193*144мм
626,00 руб. 20/40
40268 UD-341
Калькулятор наст. Uniel UD-341 12-разр. Калькулятор наст. Uniel UD-341 12-разр.
569,00 руб. 20/40
11546 UD-35
Калькулятор наст. Uniel UD-35 12-разр. 176*107мм метал. Калькулятор наст. Uniel UD-35 12-разр. 176*107мм метал.
557,00 руб. 20/40
38433 UD-361
Калькулятор наст. Uniel UD-361 12-разр. 197*140мм Калькулятор наст. Uniel UD-361 12-разр. 197*140мм
652,00 руб. 20/40
11550 UD-60К
Калькулятор наст. Uniel UD-60 12-разр. 206*155мм Калькулятор наст. Uniel UD-60 12-разр. 206*155мм
606,00 руб. 20/40
21896 UD-610
Калькулятор наст. Uniel UD-610 12-разр. 193*143мм Калькулятор наст. Uniel UD-610 12-разр. 193*143мм
486,00 руб. 10
11553 UD-63
Калькулятор наст. Uniel UD-63 12-разр. 145*139мм Калькулятор наст. Uniel UD-63 12-разр. 145*139мм
461,00 руб. 20/40
14785 UD-70
Калькулятор наст. Uniel UD-70 12-разр. 190*137мм Калькулятор наст. Uniel UD-70 12-разр. 190*137мм
540,00 руб. 20/40
11555 UF-60
Калькулятор наст. Uniel UF-60 14-разр. 206*155мм Калькулятор наст. Uniel UF-60 14-разр. 206*155мм
674,00 руб. 20/40
14786 UF-70
Калькулятор наст. Uniel UF-70 14-разр. 190*137мм Калькулятор наст. Uniel UF-70 14-разр. 190*137мм
555,00 руб. 20/40
38436 UG-610
Калькулятор наст. Uniel UG-610 16-разр. 193*143мм Калькулятор наст. Uniel UG-610 16-разр. 193*143мм
508,00 руб. 20/40
14787 UG-70
Калькулятор наст. Uniel UG-70 16-разр. 190*137мм Калькулятор наст. Uniel UG-70 16-разр. 190*137мм
571,00 руб. 20/40