Калькуляторы

Код Артикул Наименование Цена Станд. Купить
01719 250194
Калькулятор инжен. Staff STF-245 10-разр. 120х70мм Калькулятор инжен. Staff STF-245 10-разр. 120х70мм
330,00 руб. 50
34760 250280
Калькулятор инжен. Staff STF-810 10+2-разр. дв.пит. 181х85мм Калькулятор инжен. Staff STF-810 10+2-разр. дв.пит. 181х85мм
699,00 руб. 50
11558 US-10
Калькулятор инжен. Uniel US-10 8+2-разр. 120*72мм Калькулятор инжен. Uniel US-10 8+2-разр. 120*72мм
280,00 руб. 40/80
11559 US-21
Калькулятор инжен. Uniel US-21 10+2-разр. 2-хстр. 162*84мм Калькулятор инжен. Uniel US-21 10+2-разр. 2-хстр. 162*84мм
405,00 руб. 40/80
41637 US-23
Калькулятор инжен. Uniel US-23 10+2-разр. 2-хстр. Калькулятор инжен. Uniel US-23 10+2-разр. 2-хстр.
405,00 руб. 20/40
13063 US-24
Калькулятор инжен. Uniel US-24 10+2-разр. 2-хстр. 159*85мм Калькулятор инжен. Uniel US-24 10+2-разр. 2-хстр. 159*85мм
651,00 руб. 20/80
11560 US-28
Калькулятор инжен. Uniel US-28 10+2-разр. 2-хстр. 162*84мм Калькулятор инжен. Uniel US-28 10+2-разр. 2-хстр. 162*84мм
672,00 руб. 40/80
38733 250115
Калькулятор карм. Staff STF-1008 8-разр. дв.пит. 103*62мм ме Калькулятор карм. Staff STF-1008 8-разр. дв.пит. 103*62мм ме
234,00 руб. 10
01707 250142
Калькулятор карм. Staff STF-818 8-разр. дв.пит. 102*62мм Калькулятор карм. Staff STF-818 8-разр. дв.пит. 102*62мм
202,00 руб. 100
01708 250196
Калькулятор карм. Staff STF-883 дв. пит. 95*62мм Калькулятор карм. Staff STF-883 дв. пит. 95*62мм
226,00 руб. 1
15980 UK-07K
Калькулятор карм. Uniel UK-07 8-разр. 88*58мм Калькулятор карм. Uniel UK-07 8-разр. 88*58мм
164,00 руб. 50/200
41631 UK-08H
Калькулятор карм. Uniel UK-08H 8-разр. 104*62,8мм серый Калькулятор карм. Uniel UK-08H 8-разр. 104*62,8мм серый
202,00 руб. 50/200
38431 UK-09K
Калькулятор карм. Uniel UK-09К 8-разр. 99,5*57мм черный Калькулятор карм. Uniel UK-09К 8-разр. 99,5*57мм черный
179,00 руб. 50/200
11536 UK-10K
Калькулятор карм. Uniel UK-10K 8-разр. 94*62мм черн. Калькулятор карм. Uniel UK-10K 8-разр. 94*62мм черн.
176,00 руб. 50/200
37277 UK-11B
Калькулятор карм. Uniel UK-11В 8-разр. 97*62мм бирюза Калькулятор карм. Uniel UK-11В 8-разр. 97*62мм бирюза
166,00 руб. 50/200
42917 UK-12O
Калькулятор карм. Uniel UK-12O 8-разр. 102*60мм оранжевый Калькулятор карм. Uniel UK-12O 8-разр. 102*60мм оранжевый
186,00 руб. 10
37279 UK-13G
Калькулятор карм. Uniel UK-13G 8-разр. 102*61мм зеленый Калькулятор карм. Uniel UK-13G 8-разр. 102*61мм зеленый
229,00 руб. 50/200
40264 UK-14B
Калькулятор карм. Uniel UK-14K 8-разр. 94*60мм морск волна Калькулятор карм. Uniel UK-14K 8-разр. 94*60мм морск волна
189,00 руб. 50/200
11562 UK-14K
Калькулятор карм. Uniel UK-14K 8-разр. 94*60мм черн. Калькулятор карм. Uniel UK-14K 8-разр. 94*60мм черн.
189,00 руб. 50/200
12978 UK-14Y
Калькулятор карм. Uniel UK-14Y 8-разр. 94*60мм желтый Калькулятор карм. Uniel UK-14Y 8-разр. 94*60мм желтый
189,00 руб. 50/200
16241 UK-16K
Калькулятор карм. Uniel UK-16K 8-разр. 103*67мм черн. Калькулятор карм. Uniel UK-16K 8-разр. 103*67мм черн.
221,00 руб. 50/200
11539 UK-17К
Калькулятор карм. Uniel UK-17 8-разр. 102*60мм черн. Калькулятор карм. Uniel UK-17 8-разр. 102*60мм черн.
223,00 руб. 50/200
40266 UK-21R
Калькулятор карм. Uniel UK-21R 8-разр. 98*58мм красный Калькулятор карм. Uniel UK-21R 8-разр. 98*58мм красный
202,00 руб. 50/200
17044 UK-23
Калькулятор карм. Uniel UK-23 8-разр. 111*65мм Калькулятор карм. Uniel UK-23 8-разр. 111*65мм
280,00 руб. 50/200
13933 UK-27K
Калькулятор карм. Uniel UK-27 8-разр. 92*65мм Калькулятор карм. Uniel UK-27 8-разр. 92*65мм
196,00 руб. 50/200
15982 UK-28
Калькулятор карм. Uniel UK-28 8-разр. 120*75мм Калькулятор карм. Uniel UK-28 8-разр. 120*75мм
216,00 руб. 50/200
12616 UK-29
Калькулятор карм. Uniel UK-29 8-разр. 117*73мм Калькулятор карм. Uniel UK-29 8-разр. 117*73мм
176,00 руб. 50/200
11564 UK-37B
Калькулятор карм. Uniel UK-37B 8-разр. 58*91мм синий метал Калькулятор карм. Uniel UK-37B 8-разр. 58*91мм синий метал
207,00 руб. 50/200
42918 UL-13B
Калькулятор карм. Uniel UL-13B 10-разр. темно-синий Калькулятор карм. Uniel UL-13B 10-разр. темно-синий
207,00 руб. 10
40265 UL-15K
Калькулятор карм. Uniel UL-15K 10-разр. 117*74мм черн. Калькулятор карм. Uniel UL-15K 10-разр. 117*74мм черн.
253,00 руб. 10
41632 UM-17K
Калькулятор карм. Uniel UM-17K 12-разр. 102*60мм черн. Калькулятор карм. Uniel UM-17K 12-разр. 102*60мм черн.
255,00 руб. 50/200
01717 SDC-444S
Калькулятор наст. CITIZEN 12 разр. дв.пит.
754,00 руб. 1
01688 SDC-620II
Калькулятор наст. CITIZEN 12 разр. дв.пит. сер.
680,00 руб. 40
08870 250117
Калькулятор наст. Staff STF-1110 дв.пит. 140х105мм метал. Калькулятор наст. Staff STF-1110 дв.пит. 140х105мм метал.
420,00 руб. 40
38734 250134
Калькулятор наст. Staff STF-1210 10-разр. дв.пит. 140*105мм Калькулятор наст. Staff STF-1210 10-разр. дв.пит. 140*105мм
378,00 руб. 20
01697 250121
Калькулятор наст. Staff STF-1712 дв.пит. 200х152мм метал. Калькулятор наст. Staff STF-1712 дв.пит. 200х152мм метал.
693,00 руб. 10
21669 250303
Калькулятор наст. Staff STF-444-12 дв.пит. 199*153мм Калькулятор наст. Staff STF-444-12 дв.пит. 199*153мм
644,00 руб. 20
38735 250305
Калькулятор наст. Staff STF-555White дв.пит. 205*154мм Калькулятор наст. Staff STF-555White дв.пит. 205*154мм
807,00 руб. 10
19714 250287
Калькулятор наст. Staff STF-5810 дв.пит. 134*107мм Калькулятор наст. Staff STF-5810 дв.пит. 134*107мм
390,00 руб. 50
38736 250292
Калькулятор наст. Staff STF-6222 дв.пит. 148*105мм оранж. Калькулятор наст. Staff STF-6222 дв.пит. 148*105мм оранж.
415,00 руб. 12
01703 250189
Калькулятор наст. Staff STF-7212 дв.пит. 150х100мм метал. Калькулятор наст. Staff STF-7212 дв.пит. 150х100мм метал.
523,00 руб. 40
01705 250147
Калькулятор наст. Staff STF-8008 дв.пит. 113*87мм Калькулятор наст. Staff STF-8008 дв.пит. 113*87мм
258,00 руб. 20
01709 250149
Калькулятор наст. Staff STF-888-12 дв.пит. 200*150мм Калькулятор наст. Staff STF-888-12 дв.пит. 200*150мм
626,00 руб. 10/40
01712 250183
Калькулятор наст. Staff STF-888-16 дв.пит. 200х150мм Калькулятор наст. Staff STF-888-16 дв.пит. 200х150мм
684,00 руб. 10/40
11542 UB-10К
Калькулятор наст. Uniel UB-10 8-разр. 134*107мм Калькулятор наст. Uniel UB-10 8-разр. 134*107мм
318,00 руб. 20/40
30663 UB-12O
Калькулятор наст. Uniel UB-12O 8-разр. 126*95мм оранжев. Калькулятор наст. Uniel UB-12O 8-разр. 126*95мм оранжев.
279,00 руб. 20/40
14783 UB-15K
Калькулятор наст. Uniel UB-15K 8-разр. 145*105мм Калькулятор наст. Uniel UB-15K 8-разр. 145*105мм
406,00 руб. 20/40
39334 UB-20
Калькулятор наст. Uniel UB-20 8-разр. 131*100*27 мм Калькулятор наст. Uniel UB-20 8-разр. 131*100*27 мм
313,00 руб. 20/40
41634 UC-301
Калькулятор наст. Uniel UC-301 10-разр. 135*100мм Калькулятор наст. Uniel UC-301 10-разр. 135*100мм
399,00 руб. 20/40
21894 UD-101
Калькулятор наст. Uniel UD-101 12-разр. 142*101мм Калькулятор наст. Uniel UD-101 12-разр. 142*101мм
353,00 руб. 10